Na co si dát pozor při koupi pozemku

Pozemek ke stavbě rodinného domu ve něstě městě nebo na venkově je dobře prodejnou nemovitostí. Na co se ale ptát prodávajícího a co si ověřit, aby se koupě pozemku nezměnila ve špatnou investici? Co vás čeká než dostanete povolení na stavbu domu?

Pokusím se jednoduše nastínit postup získávání informací. Takže:

  1. Za prvé se nejdříve pokuste získat online, což někdy také nejde grafickou část aktuálního územního plánu obce nebo města. Pakliže se pozemek nachází v zastavitelné části typem stavby, kterou chcete realizovat, máte první bod zčásti splněn. Dále si ověřte, že není projednávaná změna územního plánu nebo jeho nová podoba, která může současný stav zásadně změnit. Územní plán není neměnný a zažil jsem něklik zmařených investic, kdy pozemky byly převedeny do ploch jiného využití než pro stavbu. A zajímejte se zda pro lolakalitu není odborem územního plánování požadavek na vyhotovení územní studie, kterou hradí vždy (tedy skoro vždy) ten kdo ji potřebuje aby mohl stavět. Dnes je pro stavbu nutné závazné stanovisko odboru územního plánování, takže navštivte tento všemocný odbor úřadu a obrňte se – speciálně v případě města Liberec. Zažádejte o územně plánovací informaci. Z té vyplynou i případná regulativa pro stavbu domu.
  2. Dále si ověřte, že přístup na pozemek je z pozemku vlastněného obcí nebo městem. V horším případě může být ve vlastnictví soukromých osob i bez věcného břemene, musí ale být veden v územním plánu jako veřejná plocha – komunikace a případně být v pasportu komunikací obce. Ověřte si jaké jsou podmínky napojení na veřejnou komunikaci – v napojení může být problém. Obec může dát souhlas, avšak často je nutné vypracovat projekt napojení a rozhledů a nechat ho schválit Policii ČR.
  3. Ověřte si dostupnost a kapacitu sítí. To, že sitě probíhají okolo pozemku neznamená, že bude možné se na ně napojit z kapacitních důvodů nebo, že jsou v komunikaci s novým povrchem, kam stavebníka několik let nemohou správci komunikace pustit! Zažádejte u ČEZu o připijení, jedině tak zjisitíte, zda je kapacita na připojení, pozor ale, kapacita je rezervována po konkrétní dobu. Pak při opětovné žádosti již nemusí být volná kapacita
  4. Samostatný odstavec si zaslouží případ, kdy není v dosahu ani vodovod a  ani kanalizace. Připravte se na to, že začnete stavět o rok později. Ve fázi koupě není možné všechny problémy vyplývající z této skutečnosti vyřešit. Může se stát, že vrt studny bude bez vody nebo bude nutné vrtat hluboko, dále, že ovlivníte sousední studny a nebude možné studnu zřídit. U odpadů je situace ještě složitejší. V nejhoším případě dopadnete tak, že odbor životního prostředí nebude souhlasit s čistírnou a budete muset odkanalizovat do jímky. To je drahé na provoz, avšak veselejší je, že nepotřebujete vodoprávní řízení, které je zdlouhavé. Bude-li čistička možná, je zásadní zda je možné odvést vyčištěnou vodu do tzv. recipientu. Tedy do potoka. To je ideální případ, protože zásak odpadních vod do některých půd není možný nebo je problematický – například mocné vrstvy jílu. I když hydrogeolog posvětí zásak, může se stát, že se někdy odpadní voda zasakovat nebude. A také s tím úřad nemusí souhlasit. K odpadu do potoka se vyjadřuje správce toku a pozor – potok musí mít dostatečný celoroční průtok.
  5. Z toho vyplývá, že nejlepší je koupit tzv. zainvestovaný pozemek s piliřky na pozemku.

Hodně štěstí!

 

Tomáš Kučera, realitní makléř od roku 1999

realitykucera.cz  https://www.facebook.com/realitykuceracz/

kucera.nawebu.net

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *